FORMER OFFICE BEARERS

Former Presidents
Lt. Col. Goda Varma Raja
Dr. B. K. Hareendran Nair
Adv. Pachaloor B Rajaraman Nair
Sri. T. Sukumaran Nair
Sri. S. Ananthakrishnan, IAS
Sri.P. K. Velayudhan, Ex. Minister
Sri.D. Ravi, IAS
Dr. V. Rajagopalan, IAS
Sri.M. Vijayakumar, Ex.Minister


Former Honorary General Secretaries
Sri. C. A. Abraham
Sri. Nagappan Nair
Sri.N. Parameswaran Nair
Sri. T. Sukumaran Nair
Sri. N. Madhavan Nair
Sri. M. N. Sadasivan Nair
Sri. V. Rameshchandran
Sri. V. K. Viswanathan
.Sri. V. Sukumar
Sri. S. Rajiv
Sri. B. Balachandran
Sri. S. Ramesh
Sri. K. Babu